Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Możliwe działania niepożądane
#1
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego  one wystąpią. Działania te są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane. Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane podane poniżej, należy  przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza: 1­ reakcje alergiczne, w tym wysypki (niezbyt często).  2­ ból w klatce piersiowej – nie wolno stosować azotanów, ale natychmiast zwrócić się  po pomoc lekarską (niezbyt często).
3­ przedłużona i być może bolesna erekcja po przyjęciu leku TADALIS (rzadko). Jeśli  wystąpiła taka erekcja i trwa nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, to należy natychmiast  skontaktować się z lekarzem. ­ nagła utrata widzenia (rzadko).
Ból głowy jest bardzo częstym działaniem niepożądanym zgłaszanym podczas
stosowania leku TADALIS i może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów. Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów) 1­ ból pleców, ból mięśni, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej  nosa, zawroty głowy, niestrawność i zarzucanie treści żołądkowej do przełyku.  Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów) 1­ ból brzucha,  niewyraźne widzenie, ból oczu, zwiększona potliwość,  trudności w  oddychaniu, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi i niskie  ciśnienie krwi.  Rzadko (może wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów) 1­ omdlenia, drgawki i przemijająca utrata pamięci, obrzęk powiek, zaczerwienienie  oczu, nagłe pogorszenie lub utrata słuchu, pokrzywka i krwawienie z nosa.
Atak serca i udar były rzadko zgłaszane u mężczyzn przyjmujących lek TADALIS.  Większość z nich miała problemy z sercem przed rozpoczęciem stosowania leku  TADALIS.
Istnieją rzadkie doniesienia o przypadkach pojawienia się częściowego, przemijającego  lub trwałego osłabienia widzenia lub utraty widzenia w jednym lub obydwu oczach.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)